Изпрати съобщение

Ние сме 0
На линия 0

Ползване на уеб-сайта

Сайтът Wadanga e виртуален информационен ресурс в интернет, създаден в съответствие със законодателството на Република България, предназначен да дава възможност на своите потребители да осъществят контакт помежду си с точно определена цел – намиране на сексуален партньор.

Можете да ползвате Уеб-сайта единствено за частна, нетърговска и лична полза.
Вие се задължавате да не:

 • Ползвате Уеб-сайта за никакви търговски или бизнес цели;
 • Ползвате своя достъп до Уеб-сайта или до събрана от него информация с цел изпращане на нежелани и/или масови e-mail-и, съобщения и т. н.;
 • Извършвате транзакции или да предлагате на други потребители да правят транзакции във връзка със стоки и услуги без съгласието на Дружеството, както и да ползвате Сайта за разпространение на реклама и/или незаконна пропаганда.

Нямате право да публикувате в Сайта e-mail-и, пощенски адреси, телефонни номера, линкове и други детайли за контакт, освен на местата, предназачени за това.

Авторски права, търговски марки и права върху друга интелектуална собственост

Всички авторски права, права по дизайн, бази данни, патенти, както и всякакви права по разработки, ноу-хау, търговски и бизнес имена, търговски тайни и търговски марки (независимо дали са регистрирани или не), а също и всякакви приложения (“Права върху Интелектуална собственост”), съдържащи се в Уеб-сайта, принадлежат на или са отстъпени на Дружеството , освен ако изрично не е посочено друго. Всички подобни права на Дружеството са утвърдени и запазени.

Вие не трябва да и трябва да гарантирате, че няма да:

 • Увреждате, или да се опитвате да увреждате, разпространявате, изменяте, предавате, използвате повторно част или цялото съдържание или информация съдържаща се на Сайта за цели, различни от посочените по-горе;
 • Ползвате Уеб-сайта за публични или търговски цели без изричното писмено съгласие на Дружеството
 • Предоставяте хипертекстови линкове, URL-линкове, графични линкове, хиперлинкове или друга директна връзка към Сайта за печалба или изгода без изричното писмено съгласие на Дружеството;
 • Излъчвате, публикувате, копирате, принтирате, обявявате или ползвате по друг начин информацията, съдържаща се на Сайта, в полза на трета страна или уеб-сайт без изричното писмено съгласие на Дружеството;
 • Обработвате или ползвате по друг начин Уеб-сайта и неговото съдържание за незаконни или неморални цели, както и по начин, който може да се счете като нелоялен;
 • Нарушавате авторските и други права съдържащи се в Сайта.

Вие предоставяте на Дружеството неизключителното право (обикновен, не-ексклузивен лиценз) да възпроизвежда, разпространява, превежда и редактира, както и да комуникира материали, които публикувате на Уеб-сайта или прехвърляте към Wadanga по какъвто и да е друг начин, чрез кабел или други подобни средства, така че всяко лице да има онлайн-достъп до тях, от всяка точка и по всяко време (правото да предоставяте на обществеността), и също така давате съгласието си за разкриване на информация и по-нататъшно използване на снимката Ви, ако тя се съдържа в материалите, които публикувате на Сайта или е прехвърлена към Wadanga по друг начин.

Комуникации

Вие се съгласявате и приемате, че Дружеството не носи отговорност за преглед на съдържанието на формите за комуникация на Уеб-сайта, от които всички са достъпни въз основа на това, че не се изисква от Wadanga да упражнява контрол върху или да отсъжда за съдържанието на материалите, публикувани или съдържащи се на Сайта.

Възгледите, изразени в каквито и да са Комуникации, са вижданията на отделните автори, а не на Дружеството, освен ако не е посочени друго от Дружеството. По-специално, но не само, ограничено до по-горното, Дружеството не носи отговорност за и не носи никаква отговорност по отношение на каквито и да е коментари, мнения или забележки, изразени в каквато и да е форма на комуникация.

Дружеството не поема никакви ангажименти или гаранции по отношение на точността, валутата или валидността на информацията и материалите, съдържащи се в съобщенията на Сайта, и не носи отговорност за загуби или щети, причинени в резултат на използването на такъв материал.

Дружеството си запазва правото да премахва изцяло или частично и/или да редактира всяка форма на Комуникация по собствено усмотрение.

Дружеството може да ползва информацията и друго публично съдържание, публикувано от вас на Уеб-сайта, (т.е. информация и/или съдържание, които са видими за други потребитело) с цел, включително, но не само, за разработване на рекламни материали, поставяне на материали на партньори на Дружеството уеб-сайтове, както и за други подобни цели.

Вие се съгласявате и се задължавате да не използвате Уеб-сайта по начин, както и да не публикувате и/или препращате към Уеб-сайта изявления, материали или Комуникации, които:

 • Са незаконни или пораждат гражданска или наказателна отговорност;
 • Нарушават правата на интелектуална собственост на трета страна;
 • Съдържат компоненти, които могат да нанасят технически повреди, като например компютърни вируси: Троянски кон, червеи, логически бомби или друг злонамерен софтуер и/или опасни данни;
 • Са или могат да бъдат интерпретирани като обидни, порнографски, агресивни, клеветнически, неверни, насърчаващи насилие, нецензурни, подстрекателски, расистки или тормозещи друго лице;
 • Могат да бъдат счетени като маркетинг и/или търговска комуникация или промотиране на продукти и/или услуги от служби, различни от тези на Уеб-сайта;
 • Промотират нелегална или незаконна дейност, включително, но не само, тероризъм, подстрекателство, хазарт или продажбата на лекарства с лекарско предписание, наркотици или оръжия;
 • Са насочени към лица под 18-годишна възраст или които имат за цел или се опитват да уредят среща с дете под 18-годишна възраст с умисъл за възползване от тях, или които имат подобна среща за цел или резултат;
 • Съдържат забранени материали, включително, но не само, пароли, медицинска информация, класифицирана държавна или военна информация или конфиденциална информация за което и да е лице;
 • Пораждат презрение към Уеб-сайта или предлагат, подканят, насърчават, пропагандират, подстрекават или провокират някое или всичко от гореизброените.

Вие се съгласявате да обезщетите и да не държите Дружеството отговорно за всички задължения, които Сайтът може да има по отношение на и произтичащите от Вашата работа с услугите на Дружеството и Вашите комуникации.

Политика на преустановяване (прекъсване / анулиране)

Дружеството Ви предоставя опцията да заплащате за определени услуги, предлагани от Уеб-сайта. Тези услуги включват различни възможности за откриване и запознаване с нови хора, за персонализиране на собствения профил и за повишаване на резултатите при търсене. Всички тези услуги могат да бъдат закупени след регистрация, а за някои от тях можете и да се абонирате за определен период от време. За вече платени услуги не се връщат пари.

Можете да се откажете от своя абонамент за която и да е услуга по всяко време в рамките на периода на абонамента или подновения му период, като се свържете с екипа по поддръжка чрез началната страница на сайта и му предоставите цялата поискана информация. Абонаментът Ви ще бъде прекъснат в края на периода, за който сте заплатили, а Вие няма да получите възстановяване на сумата за дните, в които не сте ползвали услугата.

Условията за ползване на конкретна платена услуга са индивидуални за всяка услуга и са изрично описани на съответното място. Ползването може да бъде еднократно или на абонаментен принцип за определен срок. Всички цени са с включен ДДС. Дружеството не носи отговорност ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, регистриран потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на предоставените Услуги. Успешното получаване на SMS-ите зависи от натовареността на SMS-центъра, покритието на мрежата на Мобилния оператор на Потребителя и неговия модел мобилен телефон. Допустимо е в пикови часове и дни (празнични или др.) да има забавяне при получаването на SMS-ите в рамките на 24 часа. Дружеството не носи отговорност ако при получаването на SMS от Дружеството Потребителят изтрие неволно или от незнание изпратения SMS.

Настоящите Общи условия регулират ползването на интернет-сайта Wadanga, качването и свалянето на информация от сайта, ползването на услугите, предлагани в сайта, както и взаимоотношенията на Wadanga с потребителите на услугите, предлагани на сайта. Дружеството не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

Политика на поверителност

Каква лична информация събираме за своите клиенти?

Информацията, която научаваме от клиентите си, ни помага да персонализираме и постоянно да подобряваме своя Уеб-сайт. Видовете информация, които събираме, са:

Информацията, която ни предоставяте Вие: Ние събираме и съхраняваме всяка информация, която Вие въвеждате на Уеб-сайта или ни предоставяте под някаква друга форма. Подобна информация се предоставя най-вече при регистрацията на Сайта, търсене, публикуване, участие в конкурс, попълване на анкета, чатене, придобиване на абонамент или при общуване с нашия екип по поддръжка. Определена част от информацията е задължителна за регистрирането в Уеб-сайта и получаването на достъп до Комуникация (първото Ви име, e-mail адрес, пол, дата на раждане и града, в който живеете). В случай, че сте въвели данни за контакт на Сайта, ние можем да ги задържим, дори и да не сте завършили своята регистрация. Вие също така ни предоставяте информация, когато извършвате търсене; попълвате своя акаунт; комуникирате с нас чрез телефон, e-mail или друго средство; попълвате анкета или формуляр за участие в конкурс; ползвате другите ни услуги. Възможен резултат от извършването на всички тези действия е да сте ни снабдили с разнообразна информация като Вашите име, адрес и телефонни номера; съдържание на e-mail-и, ориентирани към нас; лично описание и снимки във Вашия акаунт, както и финансова информация. Можете да изберете да не ни предоставяте част от поисканата информация, но в такъв случай е възможно да не разполагате с опцията да се възползвате от някои функционалности на Сайта. Ние ползваме информацията, която ни предоставяте, за цели като отговор на Ваши запитвания, персонализиране и подобряване на Уеб-сайта, както и за комуникация с Вас.

Автоматизирана информация: Ние получаваме и съхраняваме определени типове информация всеки път, когато взаимодействате с нас. Например, както редица други уеб сайтове, ние използваме „бисквитки“ (“cookies”) и добиваме определени видове информация, когато Вашият уеб-браузър достъпва нашия Сайт или реклами и друго съдържание, предоставени от името на Wadanga на други сайтове. Примерите за информацията, която събираме и анализираме, включват адреса на Интернет протокола (IP), който се ползва за свързването на компютъра Ви към Интернет; детайли за вход на Сайта; e-mail адрес; парола; компютърна и свързочна информация като вида на браузъра, версията му, настройките за време и зона, видовете и версиите плъг-ини на браузъра, операционна система и платформа; история на покупките; всички кликове до, през и от Универсалния ресурсен локатор (Uniform Resource Locator или URL) на Уеб-сайта, включително времето и датата; брой бисквитки; страници и акаунти на други хора, които сте разглеждали или сте търсили. Също така е възможно да използваме други данни като например бисквитки (cookies), Флаш-бисквитки (Flash cookies, познати още като Flash Local Shared Objects) или подобни данни от определени части на нашия Уеб-сайт за предотвратяване на измами и други цели. По време на някои от посещенията Ви може да ползваме софтуерни инструменти като Джава скрипт (JavaScript) за измерване и събиране на информация за сесията/сесиите, включително време за отговор на страницата, грешки при сваляне, продължителност на престоя Ви при посещение на определени страници, взаимодействие с информацията на страницата (например скролване, кликове и преминавания с курсора на мишката), както и начините за напускане на страницата. Можем и да събираме техническа информация, която да ни помогне да идентифицираме Вашето устройство с цел превенция от измами и за диагностициране.

Мобилна: Когато сваляте или ползвате приложения, създадени от Wadanga или друг наш партньор, можем да получаваме информация за местоположението Ви и за Вашето мобилно устройство, включително за уникалния идентификатор на устройството Ви. Можем да ползваме тази информация, за да Ви предоставяме услуги съобразно местоположението Ви, като реклами, резултати от търсене и друго персонализирано съдържание. Повечето мобилни устройства позволяват да изключите услугите по определяне на местоположението. В случай, че имате въпроси как да изключите услугите по определяне на местоположението, Ви препоръчваме да се свържете с Вашия мобилен оператор или с производителя на мобилното Ви устройство.

Информация от други източници: Възможно е да получаваме информация за Вас от други източници и да я добавяме към информацията във Вашия акаунт. Примерите за информация, която получаваме от други източници включват информация за акаунт, информация за покупки или откупуване, както и информация за разглеждане на страници от някои компании, с които развиваме съвместни, съ-брандирни бизнеси или на които предоставяме технически, оперативни, рекламни или други услуги.

Бисквитки (Cookies)

Бисквитките са малки файлове с данни, които съществуват на Вашия компютър и ни позволяват да Ви разпознаем като клиент на нашия Уеб-сайт, в случай, че се върнете на Уеб-сайта, ползвайки същите компютър и браузър. Ако и когато влезете в своя акаунт, въвеждайки своя e-mail и парола или ползвайки Комуникации, ние Ви изпращаме „бисквитка“. Тези бисквитки ни позволяват да Ви разпознаем, ако посетите множество страници на нашия Сайт в рамките на една сесия, така че да не се налага да въвеждате паролата си многократно. След като излезете от Сайта или затворите своя браузър, бисквитките губят своята валидност и ефект.

Същевременно, използваме и по-дълготрайни бисквитки за различни цели като например за визуализирането на Вашия e-mail адрес върху формата за вход на сайта ни, за да не се налага да го изписвате всеки път, когато искате да влезете в своя акаунт. Ние кодираме своите бисквитки, за да може само ние да интерпретираме информацията, която се съхранява в тях.

Ние също така използваме бисквитки за персонализирането на Комуникации, съдържание и реклама; за измерване на ефективността на промоции, както и за отговорно и безопасно промотиране.

Данни, който не се третират като лични, могат да бъдат събрани от наше име чрез използването на бисквитки, данни от лог-файлове и кодове, вградени в нашия Сайт от конкретни партньори от трети страни. Събраната информация се използва за предоставянето на анонимна статистическа информация.

Функцията „Помощ“ (Help), налична в повечето браузъри, ще Ви насочи как да предпазите своя браузър от приемането на нови бисквитки, как браузърът да Ви известява, когато получавате нови бисквитки или как да изключите всички бисквитки. В допълнение, можете да изключвате или изтривате сходни данни, ползвани от добавките (add-ons) на Вашия браузър като Флаш бисквитки (Flash cookies), като промените настройките на добавката или посетите уеб-сайта на нейния производител. Тъй като бисквитките Ви дават възможност да се възползвате от някои от нашите основни функционалности, Ви препоръчваме да ги оставите включени. Например, ако блокирате или откажете нашите бисквитки, няма да можете да ползвате никоя от услугите ни, изискващи да влезете във Вашия профил.

Wadanga споделя ли информацията?

Ние споделяме информация за своите клиенти само както е описано по-долу.

Вашият профил: Информацията, съдържаща се във Вашата лична реклама, във Вашите критерии за търсене и във Вашия профил е достъпна на Уеб-сайта. В допълнение, тази информация може директно да се излъчва от Wadanga или чрез наши партньори към лица, заинтересовани от Уеб-сайта, посредством бюлетини или уеб-сайтове на трети страни, или чрез всички останали електронни (e-mail, текстови съобщения и т.н.) или аудиовизуални (радио, телевизия) комуникационни средства, или чрез печатни издания (вестници, списания и т.н.), с цел промотиране на персонализирани реклами, критерии за търсене и профил. Следователно, Вие изрично оторизирате Wadanga да възпроизвежда и излъчва информацията, съдържаща се във Вашите лична реклама, критерии за търсене или профил (лични данни, описание, снимки, видеа и т.н.) във всяка форма на Комуникации (на Уеб-сайта, в Интернет, по e-mail) и/или казано по-общо, разпространение по всички медии, по-специално аудиовизуалната комуникация (преса, радио, аналогова телевизия, цифрова телевизия, кабел или сателит) или електронна комуникация (електронна поща, интернет), в целия свят и за периода, установен в тези Условия-споразумение за ползване между Вас и Уеб-сайта. Вие изрично разрешавате на Wadanga Inc да прехвърля предоставената от Вас информация, както и ползите от гореупоменатите права, на нашите партньори и евентуални наследници.

Финансова информация: Wadanga не съхранява Вашата финансова информация или детайли на Вашата/ Вашите кредитна/ни карта/и. Молим Ви да имате предвид, че тази информация ще се съхранява от компанията, която обработва разплащанията чрез кредитната Ви карта, в случай, че изберете опцията „Плати само с един клик“.

Доставчици на услуги на Трета страна: Ние наемаме други компании и физически лица за изпълняване на някои функции от наше име. Примерите включват физически или юридически лица, осигуряващи приложения, изпращане на поща и e-mail съобщения, анализиране на данни, осигуряване на маркетингова помощ, обработка на разплащания с кредитни карти, както и предоставяне услуги по обслужване на клиенти. Те имат достъп до лична информация, необходима за изпълнение на техните функции, но не могат да я използват за други цели. Например, една компания, обработваща разплащания с кредитни карти, ще съхранява Вашите име и данни за кредитни карти, за да можете в бъдеще да използвате опцията "Плати само с един клик".

Промоционални оферти: Понякога изпращаме оферти до селектирани групи клиенти на нашия Уеб-сайт от името на други бизнеси. В случаите, в които извършваме подобни действия, не предоставяме на дадената бизнес организация Вашите имена и/или адрес. Съгласявайки се с настоящите условия вие се съгласявате да получавате от Wadanga или нашите партньори рекламни съобщения и известия за актуални промоции на посочения email адрес. Ако не желаете да получавате такива оферти или съобщения, молим Ви да пренастроите своите предпочитания спрямо „E-mail известия“ в менюто „Настройки“ на Вашия акаунт.

Бизнес трансфери / Бизнес прехвърляния: Тъй като постоянно се стремим да развиваме своя бизнес, е възможно да продаваме или купуваме други уеб-сайтове, дъщерни компании или бизнес-единици. При подобни сделки клиентската информация е един от основните бизнес-активи, които се прехвърлят, но остават предмет на предварителните договорки, установени преди регулациите за Защита на личните данни (освен, ако клиентът, разбира се, не се съгласява с други условия). Също така, в малко вероятния случай Wadanga или всички негови активи да бъдат придобити от друга компания, информация за клиентите, естествено, ще бъде един от прехвърлените активи. Възможно е Wadanga понякога да споделя, с избрани партньори, обща социално-демографска информация, която не включва имена, за да им позволят да насочат правилно и конкретно своите съобщения (по възрастова група, пол и др.) В подобен случай няма да изпратим на тези партньори информация, която би им позволила да ви идентифицират.

Защита на Wadanga и други: Ние разпространяваме профилна и лична информация само, когато сме убедени, че разпространението й съответства на законовите регулации; изискваме спазването или прилагаме тези Правила и Условия, както и наредбите на други споразумения; или защитаваме правата, собствеността или сигурността на Wadanga, нашите потребители, или други. Това включва обмен на информация с други компании и организации за превенция на измамите и намаляване на кредитния риск. Очевидно, обаче, тук не се включват продажби, отдаване под наем, споделяне или други подобни начини за разкриване на лична идентификационна информация от клиенти за търговски цели, ако това е в нарушение на задълженията, посочени в настоящата клауза.

С Ваше съгласие: За всички случаи, които не са посочени по-горе, ще получавате известия, когато информацията за Вас трябва да се предостави на трети лица, а Вие ще имате възможността да изберете да не споделяте тази информация.

С каква степен на сигурност се съхранява и обработва информацията за мен?

Ние се задължаваме да управляваме Вашата клиентска информация съобразно високи стандарти за сигурност. Ползваме компютърни защити като защитни стени и кодиране на данните, насърчаваме контрола върху физическия достъп до нашите сгради и файлове, както и оторизираме достъпа до лични данни само за служителите ни, на които се налага да работят с тях.

Вие носите отговорността за съхранение на парола, дадена Ви от нас (или избрана от Вас) и предоставяща Ви достъп до определени части на Уеб-сайта. Молим Ви да не споделяте паролата си с никого.

За съжаление, предаването на информация посредством Интернет не е напълно сигурно. Въпреки, че ще направим всичко възможно да защитим личните Ви данни, не можем да гарантираме тяхната сигурност при прехвърлянето им към Уеб-сайта; рискът за всяко прехвърляне е Ваша отговорност. След като получим Вашата информация, ще използваме процедури и функционалности за сигурност, за да се опитаме да предотвратим неоторизиран достъп до нея.

Ние съхраняваме Вашите лични данни

Личните данни, които събираме от Вас, могат да бъдат прехвърляни до, както и съхранявани в, място, намиращо се извън Европейското икономическо пространство (ЕИП). Те също така могат да бъдат обработвани от служители извън ЕИП, които работят за нас или някой от нашите доставчици (например, служители, които Ви предоставят услуги, които сте заявили към нас, които обработват Вашите детайли за електронно разплащане през Уеб-сайта или Ви предоставят услуги по поддръжка на Уеб-сайта). Когато изпращате своите лични данни към нас посредством Уеб-сайта, Вие се съгласявате с описаните прехвърляне, съхраняване и обработване. Ние ще предприемем всички необходими стъпки, за да Ви уверим, че Вашите данни се третират по сигурен начин и в съответствие с настоящата клауза.

До каква информация имам достъп?

Wadanga Ви предоставя достъп до голям набор от информация за Вашия акаунт с лимитираната цел да виждате и в определени случаи да актуализирате информация. Примерите за информация, която можете да получите достъп лесно на Уеб-сайта включва информация за личностно идентифициране (включително име, e-mail, пол, възраст, снимки и местоживеене); настройки на e-mail известия.

Какви права/ избори имам?
 • Както е разяснено по-горе, винаги можете да изберете да не предоставяте информация, дори и ако е необходима, за да се възползвате от Комуникации.
 • Можете да добавяте или актуализирате определена информация в менюто „Настройки“ във Вашия акаунт. Там можете да коригирате своето име, e-mail адрес, или да промените своята парола. Когато актуализирате информация, обикновено ние запазваме и предишната версия на Вашите записи.
 • В менюто „Настройки“ на Вашия акаунт можете също така да променяте своите предпочитания спрямо различни известия. Ако не желаете да получавате e-mail съобщения или други уведомления от нас, регулирайте предпочитанията си за „E-mail известия“ в менюто „Настройки“ на Вашия акаунт.
 • В случай, че повече не желаете Wadanga или нашите партньори да възпроизвеждат или излъчват информацията, съдържаща се във Вашата лична реклама, във Вашите критерии за търсене или във Вашия профил, можете да премахнете своя акаунт на Уеб-сайта, като изберете „Изтрий своя профил“ в менюто „Настройки“ на Вашия акаунт. Тъй като тази информаци се съдържа във Вашата лична реклама, във Вашите критерии за търсене и във Вашия профил, премахването ще има ефект само до следващото актуализиране или версия на тези комуникации (печатни, медийни, аудиовизуални или електронни), съдържащи Вашата лична реклама, критерии за търсене и профилна информация.
Позволено ли е деца да ползват Уеб-сайта?

Децата нямат право да ползват нашата услуга и молим непълнолетните (лицата под 18 години) да не ни изпращат своята лична информация, както и да не ползват нашите услуги.