Изпрати съобщение

Ние сме 0
На линия 0

Ползване на уеб-сайта

Сайтът Wadanga e виртуален информационен ресурс в интернет, създаден в съответствие със законодателството на Република България, предназначен да дава възможност на своите потребители да осъществят контакт помежду си с точно определена цел – намиране на сексуален партньор.

Можете да ползвате Уеб-сайта единствено за частна, нетърговска и лична полза.
Вие се задължавате да не:

 • Ползвате Уеб-сайта за никакви търговски или бизнес цели;
 • Ползвате своя достъп до Уеб-сайта или до събрана от него информация с цел изпращане на нежелани и/или масови e-mail-и, съобщения и т. н.;
 • Извършвате транзакции или да предлагате на други потребители да правят транзакции във връзка със стоки и услуги без съгласието на Дружеството, както и да ползвате Сайта за разпространение на реклама и/или незаконна пропаганда.

Нямате право да публикувате в Сайта e-mail-и, пощенски адреси, телефонни номера, линкове и други детайли за контакт, освен на местата, предназачени за това.

Авторски права, търговски марки и права върху друга интелектуална собственост

Всички авторски права, права по дизайн, бази данни, патенти, както и всякакви права по разработки, ноу-хау, търговски и бизнес имена, търговски тайни и търговски марки (независимо дали са регистрирани или не), а също и всякакви приложения (“Права върху Интелектуална собственост”), съдържащи се в Уеб-сайта, принадлежат на или са отстъпени на Дружеството , освен ако изрично не е посочено друго. Всички подобни права на Дружеството са утвърдени и запазени.

Вие не трябва да и трябва да гарантирате, че няма да:

 • Увреждате, или да се опитвате да увреждате, разпространявате, изменяте, предавате, използвате повторно част или цялото съдържание или информация съдържаща се на Сайта за цели, различни от посочените по-горе;
 • Ползвате Уеб-сайта за публични или търговски цели без изричното писмено съгласие на Дружеството
 • Предоставяте хипертекстови линкове, URL-линкове, графични линкове, хиперлинкове или друга директна връзка към Сайта за печалба или изгода без изричното писмено съгласие на Дружеството;
 • Излъчвате, публикувате, копирате, принтирате, обявявате или ползвате по друг начин информацията, съдържаща се на Сайта, в полза на трета страна или уеб-сайт без изричното писмено съгласие на Дружеството;
 • Обработвате или ползвате по друг начин Уеб-сайта и неговото съдържание за незаконни или неморални цели, както и по начин, който може да се счете като нелоялен;
 • Нарушавате авторските и други права съдържащи се в Сайта.

Вие предоставяте на Дружеството неизключителното право (обикновен, не-ексклузивен лиценз) да възпроизвежда, разпространява, превежда и редактира, както и да комуникира материали, които публикувате на Уеб-сайта или прехвърляте към Wadanga по какъвто и да е друг начин, чрез кабел или други подобни средства, така че всяко лице да има онлайн-достъп до тях, от всяка точка и по всяко време (правото да предоставяте на обществеността), и също така давате съгласието си за разкриване на информация и по-нататъшно използване на снимката Ви, ако тя се съдържа в материалите, които публикувате на Сайта или е прехвърлена към Wadanga по друг начин.

Комуникации

Вие се съгласявате и приемате, че Дружеството не носи отговорност за преглед на съдържанието на формите за комуникация на Уеб-сайта, от които всички са достъпни въз основа на това, че не се изисква от Wadanga да упражнява контрол върху или да отсъжда за съдържанието на материалите, публикувани или съдържащи се на Сайта.

Възгледите, изразени в каквито и да са Комуникации, са вижданията на отделните автори, а не на Дружеството, освен ако не е посочени друго от Дружеството. По-специално, но не само, ограничено до по-горното, Дружеството не носи отговорност за и не носи никаква отговорност по отношение на каквито и да е коментари, мнения или забележки, изразени в каквато и да е форма на комуникация.

Дружеството не поема никакви ангажименти или гаранции по отношение на точността, валутата или валидността на информацията и материалите, съдържащи се в съобщенията на Сайта, и не носи отговорност за загуби или щети, причинени в резултат на използването на такъв материал.

Дружеството си запазва правото да премахва изцяло или частично и/или да редактира всяка форма на Комуникация по собствено усмотрение.

Дружеството може да ползва информацията и друго публично съдържание, публикувано от вас на Уеб-сайта, (т.е. информация и/или съдържание, които са видими за други потребитело) с цел, включително, но не само, за разработване на рекламни материали, поставяне на материали на партньори на Дружеството уеб-сайтове, както и за други подобни цели.

Вие се съгласявате и се задължавате да не използвате Уеб-сайта по начин, както и да не публикувате и/или препращате към Уеб-сайта изявления, материали или Комуникации, които:

 • Са незаконни или пораждат гражданска или наказателна отговорност;
 • Нарушават правата на интелектуална собственост на трета страна;
 • Съдържат компоненти, които могат да нанасят технически повреди, като например компютърни вируси: Троянски кон, червеи, логически бомби или друг злонамерен софтуер и/или опасни данни;
 • Са или могат да бъдат интерпретирани като обидни, порнографски, агресивни, клеветнически, неверни, насърчаващи насилие, нецензурни, подстрекателски, расистки или тормозещи друго лице;
 • Могат да бъдат счетени като маркетинг и/или търговска комуникация или промотиране на продукти и/или услуги от служби, различни от тези на Уеб-сайта;
 • Промотират нелегална или незаконна дейност, включително, но не само, тероризъм, подстрекателство, хазарт или продажбата на лекарства с лекарско предписание, наркотици или оръжия;
 • Са насочени към лица под 18-годишна възраст или които имат за цел или се опитват да уредят среща с дете под 18-годишна възраст с умисъл за възползване от тях, или които имат подобна среща за цел или резултат;
 • Съдържат забранени материали, включително, но не само, пароли, медицинска информация, класифицирана държавна или военна информация или конфиденциална информация за което и да е лице;
 • Пораждат презрение към Уеб-сайта или предлагат, подканят, насърчават, пропагандират, подстрекават или провокират някое или всичко от гореизброените.

Вие се съгласявате да обезщетите и да не държите Дружеството отговорно за всички задължения, които Сайтът може да има по отношение на и произтичащите от Вашата работа с услугите на Дружеството и Вашите комуникации.

Политика на преустановяване (прекъсване / анулиране)

Дружеството Ви предоставя опцията да заплащате за определени услуги, предлагани от Уеб-сайта. Тези услуги включват различни възможности за откриване и запознаване с нови хора, за персонализиране на собствения профил и за повишаване на резултатите при търсене. Всички тези услуги могат да бъдат закупени след регистрация, а за някои от тях можете и да се абонирате за определен период от време. За вече платени услуги не се връщат пари.

Можете да се откажете от своя абонамент за която и да е услуга по всяко време в рамките на периода на абонамента или подновения му период, като се свържете с екипа по поддръжка чрез началната страница на сайта и му предоставите цялата поискана информация. Абонаментът Ви ще бъде прекъснат в края на периода, за който сте заплатили, а Вие няма да получите възстановяване на сумата за дните, в които не сте ползвали услугата.

Условията за ползване на конкретна платена услуга са индивидуални за всяка услуга и са изрично описани на съответното място. Ползването може да бъде еднократно или на абонаментен принцип за определен срок. Всички цени са с включен ДДС. Дружеството не носи отговорност ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, регистриран потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на предоставените Услуги. Успешното получаване на SMS-ите зависи от натовареността на SMS-центъра, покритието на мрежата на Мобилния оператор на Потребителя и неговия модел мобилен телефон. Допустимо е в пикови часове и дни (празнични или др.) да има забавяне при получаването на SMS-ите в рамките на 24 часа. Дружеството не носи отговорност ако при получаването на SMS от Дружеството Потребителят изтрие неволно или от незнание изпратения SMS.

Настоящите Общи условия регулират ползването на интернет-сайта Wadanga, качването и свалянето на информация от сайта, ползването на услугите, предлагани в сайта, както и взаимоотношенията на Wadanga с потребителите на услугите, предлагани на сайта. Дружеството не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.